top of page
Topp_TURKORT_bilde.jpg

TURKORT

"Informasjonstavle" i lommeformat

Vi leverer turkort i mange størrelser og formater. Disse egner seg til å stå i kassa på nærbutikken, i hotellresepsjoner eller til utdeling i nærmiljøet. Turkort kan være alt i fra et lite kort med kun nødvendig info til et lite hefte med flere turer og mer informasjon. 

Turkortene kan lages etter standarden i Merkehåndboka eller annet ønsket design. Et turkort kan beskrive turruter med terrengbeskrivelse, lokalhistorikk, natur- og kulturinformasjon eller annen relevant informasjon.

Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen for dine/deres prosjekter.

E-post: grafika@grafika.no eller tlf: 468 11 000.

Våre tur produkter

bottom of page