top of page
Dovrefjell - Oppdal - mot Kongsvold_DEMO.jpg

PILEGRIMSLEDEN

Grafika er med å skilter pilegrimsleden

Grafika AS har gjennom flere år vært en trofast leverandør til prosjekter knyttet til pilegrimsleden rundt om i landet. Vi leverer alt fra ulike typer merking til klebemerker, infotavler, kart og bekledning. Vi er involvert i ulike nettverkssamlinger for de ulike ledene, men også kystpilegrimsleia. Dette har gjort oss til en rådgivingspart for veldig mange aktører som berøres av pilegrimsleden.

Pilegrimsleden er et nettverk av veier som alle leder frem til Nidarosdomen, Olav den helliges gravkirke i Trondheim.


Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen for ditt prosjekt. 

E-post: grafika@grafika.no eller tlf: 468 11 000.

Våre tur produkter

bottom of page