top of page

HISTORISKE

VANDRERUTER

Historiske vandreruter er et prosjektsammarbeid mellom Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren. V har i samarbeid med DNT utarbeidet den nye manualen for historiske vandreruter. Ved å bestille tavler og skilt hos oss i Grafika, blir både prosjektets profil og grafiske design ivaretatt. 

Målet med de «Historiske vandreruter» er å øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter med kulturhistoriske og friluftslivsmessige kvaliteter.

De siste årene har Grafika vært leverandør på mange av de store og kjente Historiske vandrerutene i landet.

Les mer om vandrerutene her.


Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen for ditt prosjekt. 

E-post: grafika@grafika.no eller tlf: 468 11 000.

Våre tur produkter

bottom of page