Annonser Brevark Bannere Brosjyrer Bøker DM  Emballasje Foldere Informasjons­tavler Kalendere Kartblokker Kataloger Klebe­merker Logoer Omslagsmapper Plakater Rollups Spiralhefter Tidsskrifter Turguider Visittkort Årsmeldinger 

Infotavler – turtavler

Grafika AS har mer enn 30 års erfaring med design og produksjon av informasjonsmateriell til utebruk for offentlige og private formål. Tavler produseres både for innen- og utendørsbruk – og har lang holdbarhet. Dette gjelder f.eks. til

 

• turstier og løypetraséer

• friområder, strender, brygger og badeplasser

• naturreservater, natur- og kulturminneområder

• parkanlegg og museumsområder

150 x 90 cm

70 x 50 cm

70 x 50 cm

70 x 50 cm

70 x 50 cm