Verneskilt for Miljødirektoratet

Her kan det bestilles verneskilt og underskilt

Skiltene kan kun rekvireres av nasjonalparkforvaltere, fylkesmenn, representanter for Statens naturoppsyn eller andre som Miljødirektoratet har anvist.

Det er tre bestillingsfrister i løpet av året:

1. februar   (leveringsfrist 15. mars)

15. april      (leveringsfrist 27. mai)

1. juli           (leveringsfrist 26. august)

Alle godkjente typer skilt finnes i bestillingsskjema. Dette lastes ned via knappen "Bestilling verneskilt". Fyll ut skjemaet og send det deretter tilbake til Grafika AS. 

 

Merk at bestillingsskjemaet er endret i januar 2019. Det er laget nye typer av underskilt tilpasset ferdselsforbud.

Eksempler på skilt for naturreservater og andre verneområder

Aktuelt for dem som setter opp verneskilt
Klikk her for følgende informasjon fra Miljødirektoratet:

  • Retningslinjer for bruk av verneskilt

  • Notat festeanordning verneskilt

Illustrasjonene er levert av Grafika AS