Verneskilt for Miljødirektoratet

Her kan det bestilles verneskilt og underskilt

Skiltene kan kun rekvireres av nasjonalparkforvaltere, fylkesmenn, representanter for Statens naturoppsyn eller andre som Miljødirektoratet har anvist.

Det er tre bestillingsfrister i løpet av året:

1. februar   (leveringsfrist 15. mars)

15. april      (leveringsfrist 27. mai)

1. juli           (leveringsfrist 26. august)

Alle godkjente typer skilt finnes i bestillingsskjema. Dette lastes ned via knappen "Bestilling verneskilt". Fyll ut skjemaet og send det deretter tilbake til Grafika AS. 

 

Merk at bestillingsskjemaet er endret i 2019. Det er laget nye typer av underskilt tilpasset ferdselsforbud.

Eksempler på skilt for naturreservater og andre verneområder

UA5-24 med periode 1.png
UA6-04 1.png

Aktuelt for dem som setter opp verneskilt
Miljødirektoratet:

  • Retningslinjer for bruk av verneskilt (august 2019). Klikk her.

  • Nettside om å forvalte verneområder. Klikk her.