Skiltmanual, sykkelveileder og ro- og padleveileder

Skiltmanualen og veilederne er utgitt av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund. Grafika fikk i oppdrag å designe, illustrere og utforme disse.

Skiltmanualen inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. 

I «Veileder ro- og padleruter» omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter.

I "Veileder sykkel" omtales sykkelspesifikk tilrettelegging og merking. Her blir det gitt brukerveiledning for skilting både for tur- og terrengsykkelruter. Videre omtales ulike former for tilrettelegging for terrengsykling og hvilket ansvar det medfører. 

 

På nettstedet Merkehandboka.no har redaksjonen for Merkehåndboka samlet relevant informasjon om planlegging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av friluftslivets ferdselsårer og turruter. Manual og veiledere kan også lastes ned fra siden.
 

Skiltmanual.jpg
Sykkelveileder.jpg
Ro-og-padleveileder.jpg