top of page

Grafisk design og produksjon

 

Grafika  AS designer og produserer alt i trykksaker:  logoer, visittkort, brevark og konvolutter, foldere, brosjyrer, bøker, medlems-blader, konferanse­mapper, årsmeldinger, kartfoldere, kartblokker, tidsskrifter, kataloger, kalendere, spiralhefter, plakater, rollups, annonser, bannere, infotavler, klebemerker og annet markedsmateriell.
Alle formater og opplag.

Grafika AS er total-leverandør av trykksaker. Eget digitaltrykkeri muliggjør trykk etter behov, og det er enkelt å gjøre forandringer underveis i en trykksaks levetid.

bottom of page