top of page

Padletavler

Grafika AS utarbeider og leverer padle- og rotavler etter Turskiltprosjektets retningslinjer. Dette innebærer kartbehandling og kartografi, repro og grafisk design etter de maler Turskiltprosjektet har utarbeidet.

 

Tavlene kan også leveres med annet design og innhold etter nærmere avtale.

Vi leverer også stativer i metall til slike tavler hvis ønskelig.

Eksempel på padletavle for Turskiltprosjektet (70 x 50 cm). Kartet er midlertidig.

Sørenga.jpg

Eksempel på padletavle for Turskiltprosjektet (300 x 240 cm). Denne tavlen er satt opp på Sørenga i Oslo.

bottom of page